Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice

“Gutta cavat lapidem, non vi, sed sæpe cadendo”
“Stropul face o gaură în piatră, nu prin forţă,
ci prin cădere repetată”

Publius Ovidiu Naso


Primul dintre monumentele statuare ridicat la Constanta este cel care îl infăţişează pe marele poet roman Publius Ovidius Naso. Statuia din bronz, operă a sculptorului italian Ettore Ferrari, îl înfăţişează pe Ovidiu într-o atitudine adânc meditativă. Dezvelirea statuii a avut loc în august 1887.

18 aprilie - Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor
Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor se sărbătoreşte anual pe 18 aprilie, la iniţiativa ICOMOS - Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor,. ICOMOS a făcut această propunere în 18 aprilie 1982, ea fiind apoi aprobată la Conferinţa Generală UNESCO din 1983.

x

Ombudsmanul European în slujba cetăţeanului român.

Ombudsmanul European examinează plângeri cu privire la administrarea defectuoasă în instituţiile şi organismele Uniunii Europene. Dacă sunteţi cetăţean al unui stat membru al Uniunii sau aveţi domiciliul într-un stat membru, puteţi adresa o plângere Ombudsmanului European. Întreprinderile, asociaţiile şi alte organisme cu sediul social în Uniune pot, de asemenea, adresa plângeri Ombudsmanului. De exemplu, dacă veţi constata o depreciere sau distrugere a unor monumente de artă şi cultură aparţinând patrimoniului naţional puteţi apela şi la o astfel de instituţie democratică a Uniunii Europene (detalii)

Uniunea Arhitecţilor

Uniunea Artiştilor Plastici


Consiliul European pentru Sate şi Târguri

UE

Protecţia Patrimoniului

Istoria arhitecturii in România 

CONTACT SEDIU U.N.R.M.I.

Sediul : str. Piaţa Victoriei Nr.4, Bloc CC Vest, Sc.C, Ap.78
              Ploieşti, jud.Prahova, Cod poştal:100008, ROMÂNIA

U.N.R.M.I.
CIF: 9415990
Cont IBAN: RO18BRDE441SV03926814410
                   BRD Sucursala Unirii Bucuresti Sector 4

Secretariat : Tel/Fax: 0244525703 ; E-mail: office_unrmi@yahoo.com

Preşedinte UNRMI : Ing. GABRIELA SIMONA CARPOV
                                   Tel. 0729 255 000 ; E-mail: gabriela.carpov@artprotect.ro ; Web: www.artprotect.ro

Web Administrator / Administrator Arhiva Digitala UNRMI
Specialist IT : Ing. MARIUS MANEA
, / Mobil: 0722 430 875
E-mail: unrmi.it@gmail.com ; Web: www.linkmarksoft.org

Filiale U.N.R.M.I. :

FILIALA "ZAMORA" U.N.R.M.I / CIF: 25882777 ; Inregistrată din data 13 August 2009
Str.Zamorei nr. 1 Buşteni, BUŞTENI, JUD.PRAHOVA

LEGEA privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României: Lege privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985 care prevede: "Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii, considerând că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, îndeosebi pentru a salvgarda şi a promova idealurile şi principiile care sunt patrimoniul lor comun, recunoscând că patrimoniul arhitectural constituie o expresie de neînlocuit a bogăţiei şi a diversităţii patrimoniului cultural al Europei, o mărturie nepreţuită a trectului nostru şi un bun comun al tuturor europenilor, având în vedere Convenţia culturală europeană, semnată la Paris la 19 decembrie 1954, şi îndeosebi primul - articol al acesteia, având în vedere Carta europeana a patrimoniului arhitectural, adoptată de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei la 26 septembrie 1975, şi Rezoluţia (76) 28 cu privire la adaptarea sistemelor legislative şi a reglementărilor naţionale la exigenţele conservării integrate a patrimoniului arhitectural, adoptată la 14 aprilie 1976, având în vedere Recomandarea nr. 880 (1979) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la conservarea patrimoniului arhitectural, ţinând seama de Recomandarea nr. R (80) 16 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind pregătirea de specialitate a arhitecţilor, urbaniştilor, a inginerilor constructori şi a peisagiştilor, precum şi Recomandarea nr. R (81) 13 a Comitetului Miniştrilor privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse în favoarea unor meserii ameninţate cu dispariţia în cadrul activităţii artizanale, adoptată la 1 iulie 1981, reamintind importanţa transmiterii unui sistem de referinţe culturale generaţiilor viitoare, a ameliorării condiţiilor de viaţă urbană şi rurală şi a favorizării în acelaşi timp a dezvoltării economice, sociale şi culturale a statelor şi a regiunilor, afirmând importanţa punerii de acord a principalelor orientări ale unei politici comune care să garanteze salvgardarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, au convenit asupra celor ce urmează ..." (detalii)


Prima pagină | Contact UNRMI | Contact Membri | Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice | ©UNRMI | Link Mark Soft IT Service