Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice

GÂNDITORUL DE LA HAMANGIA ŞI FEMEIA LUI


Una dintre cele mai valoroase descoperiri arhologice făcute la noi în ţară. Având doar 11 cm înalţime, statuetele nu au fost descoperite întregi, primele fragmente fiind scoase la lumină în 1956, restaurarea celor două figurine durând câţiva ani. Cele două obiecte de lut au o vechime de peste 7.000 de ani şi reprezintă o importantă descoperire arheologică din epoca neo-eneolitică, mai ales prin redarea realistă a trăsăturilor feţei, fenomen rar întâlnit la statuile ce datează din perioada respectivă .

a
STRATEGIA UNRMI

Uniunea are ca principală obligaţie statutară protejarea monumentelor istorice, în acest sens ea militează şi sprijină crearea structurilor adecvate şi a cadrului legal necesar protecţiei patrimoniului naţional; urmăreşte modul în care membrii săi, care au contacte cu structurile abilitate ale statului, îşi desfăşoară activitatea în condiţiile unei legislaţii încă echivoce, la a cărei corectare şi perfecţionare Uniunea îşi propune să participe. În actuala situaţie organizatorică, legislativă şi financiară a programului naţional de protecţie, conservare, restaurare şi punere în valuare a monumentelor istorice, Uniunea şi-a propus elaborarea unei strategii ale cărei fundamente sunt :
- Colaborarea cu Parlamentul României în vederea elaborării cadrului legislativ aferent domeniului restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice, cu instituţiile guvernamentale şi ale administraţiei de stat, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunalepentru dinamizarea şi eficientizarea activităţii de restaurare a monumentelor istorice;
- Contactarea şi schimbul de informaţii cu organizaţii sau uniuni profesionale similare, din ţară şi străinătate;
- Susţinerea iniţiativelor destinate sensibilizării şi atragerii unui număr cât mai mare de reprezentanţi ai societăţii civile spre domeniul restaurării şi pentru punerea în valoare a monumentelor istorice;
- Sprijinirea din punct de vedere artistic, tehnic, ştiinţific, economic şi juridic a membrilor săi într-un context concurenţial care nu este încă pe deplin constituit;
- Dezvoltarea şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a cercetării ştiinţifice, tehnice şi artistice în domeniul restaurării monumentelor istorice;
- Implicarea în conformarea structurilor cursurilor Şcolii de Studii Academice postuniversitare pentru acordarea diplomelor de “arhitect restaurator”, “pictor restaurator”;
- Implicarea în organizarea sistemului de atestare profesională în domeniul activităţilor de conservare şi restaurare a monumentelor istorice;
- Participarea la programul învăţământului de stat şi particular, de toate gradele, destinat formării, specializării şi perfecţionării personalului implicat în activităţi specifice domeniului;
- Constituirea propriului sistem de formare şi perfecţionare a personalului angrenat în activitatea de execuţie prin strategii de activitate pe şantiere specializate pe categorii de lucrări şi prin acordarea titlului de restaurator.
Prima pagină | Contact UNRMI | Contact Membri | Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice | ©UNRMI | Link Mark Soft IT Service