Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice

GÂNDITORUL DE LA HAMANGIA ŞI FEMEIA LUI


Una dintre cele mai valoroase descoperiri arhologice făcute la noi în ţară. Având doar 11 cm înalţime, statuetele nu au fost descoperite întregi, primele fragmente fiind scoase la lumină în 1956, restaurarea celor două figurine durând câţiva ani. Cele două obiecte de lut au o vechime de peste 7.000 de ani şi reprezintă o importantă descoperire arheologică din epoca neo-eneolitică, mai ales prin redarea realistă a trăsăturilor feţei, fenomen rar întâlnit la statuile ce datează din perioada respectivă .

Consiliul European pentru Sate şi Târguri

Uniunea Artiştilor Plastici

 
STRUCTURA UNRMI

Consiliul Director National al UNRMI si Comisiile UNRMI s-au constituit în urma ultimei Adunări Generale, conform noului Statut al uniunii, astfel :

CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL AL UNRMI

1. Ing.GABRIELA SIMONA CARPOV - Preşedinte

2. Arh.CĂLIN HOINĂRESCU – Vicepreşedinte
3. Arh.AUREL BOTEZ – Vicepreşedinte
4. Ing.GHEORGHE BĂEAN – Vicepreşedinte

5. Prof.OLIVIU BOLDURA – Membru
6. Ing.IONUŢ STOICA – Membru
7. Arh.NILS AUNER – Membru
8. Arh.CONSTANŢA CARP – Membru
9. Arh.COSMIN BRADU – Membru
10. Arh.SMARANDA BACIU – Membru
11. Ing.IOAN LOGHIN – Membru
12. Arh.ANDREI ATANASIU – Membru
13. Ing.RAREŞ BRĂDEAN – Membru
14. Arh.SERGIU LUCHIAN – Membru
15. Pictor DANA LUMINIŢA POSTOLACHE – Membru
16. Arh.ŞERBAN GUBOVICI – Membru

COMISIILE

1. COMISIA PENTRU ANALIZAREA ŞI AVIZAREA DOSARELOR DE CANDIDAŢI PENTRU PRIMIREA ÎN UNRMI

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: Arh. CĂLIN HOINĂRESCU
Membru: Prof.dr. OLIVIU BOLDURA
Membru: Ing. GHEORGHE BĂEAN
Membru: Arh, CONSTANŢA CARP

2. COMISIA PENTRU URMĂRIREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: Ing. GABRIELA SIMONA CARPOV, Presedinte
Membru: Arh. CONSTANŢA CARP
Membru: Arh. SERGIU LUCHIAN

3. COMISIA PENTRU DISCIPLINĂ, MEDIEREA DIFERENDELOR DINTRE MEMBRII UNRMI ŞI EXPERTIZĂ PROFESIONALĂ

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: Arh. BOTEZ AUREL
Membru: Arh. LUCHIAN SERGIU
Membru: Prof. DANA POSTOLACHE

4. COMISIA PENTRU STABILIREA AFILIERII, A COLABORĂRII ŞI A RELAŢIILOR DINTRE UNRMI ŞI INSTITUŢIILE GUVERNAMENTALE, ALE ADMINISTRAŢIEI DE STAT ŞI LOCALE ŞI CU TOATE INSTITUŢIILE CALIFICATE ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII SCOPULUI ŞI OBIECTIVELOR UNRMI

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: Ing. GABRIELA SIMONA CARPOV, Presedinte
Membru: Ing. GHEORGHE BĂEAN
Membru: Arh. SMARANDA BACIU
Membru: Arh. ANDREI ATANASIU

5. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA DE CONFERINŢE, COMUNICĂRI, SIMPOZIOANE, EDITAT PLIANTE ŞI REVISTE DE SPECIALITATE, SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PE TEME PROFESIONALE ŞI RELAŢIA CU MEDIA

MEMBRII COMISIEI:
Membru: Ing. IOAN LOGHIN
Membru: Arh. CĂLIN HOINĂRESCU
Membru: Arh. NIELS AUNER

6. COMISIA PENTRU PREGĂTIREA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE, EMITEREA DE COMPETENŢE ŞI CERTIFICĂRI DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ ŞI ADMINISTRARE WEBSITE

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: Ing. GHEORGHE BĂEAN
Membru: Arh. SMARANDA BACIU
Membru: Ing. RAREŞ BRĂDEANU
Membru: Prof.dr. OLIVIU BOLDURA

7. COMISIA JURIDICĂ A UNRMI

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: Ing. GABRIELA SIMONA CARPOV, Presedinte
Membru: Avocat ALINA STOICA


Prima pagină | Contact UNRMI | Contact Membri | Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice | ©UNRMI | Link Mark Soft IT Service